Ajankohtaiset keräykset


Kiitos, että autat!


JOULUILO 2017

(jatkoa kesäkeräykselle)


Tuulispään tehtävä on antaa teuras- tai lopetusuhan alta pelastetuille eläimille mahdollisimman hyvä ja turvallinen loppuelämä, jossa otetaan huomioon sekä yksilölliset että lajin tarpeet.

Kiitos jo kaikille keräykseen lahjoittaneille! Kesäkeräyksenä alkanut keräys jatkuu loppuvuoden Jouluilo-keräyksenä. Tuotoilla tulemme parantamaan eläinten elämänlaatua entisestään sekä saamme rakennettua yhä kestävämmät puitteet elämiseen. Tarpeita on paljon, joten päätimme yhdistää ne yhdeksi isommaksi keräykseksi.

Keräyksen tavoitesumma on 20 000 €, jolla saamme toteutettua seuraavat tärkeät hankinnat:

  • sairas- ja karanteenitilan karsinaelementit sekä niiden asentaminen käyttökuntoon
  • auto, joka soveltuu eläinkuljetusvaunun vetämiseen
  • turvakamera eläinkuljetusvaunuun
  • lujatekoiset portit aitauksiin
  • kestävä väliaita pihattoon
  • traktorin trukkipiikit
  • possulan lattiaan maalit
  • materiaaleja uusien aitausten rakentamiseen

Apuasi tarvitaan! Lahjoita nyt:

Tilinumero: FI0954340820109143
Saaja: Eläinsuojeluyhdistys Tuulispää ry
Viite: 10304


Miksi juuri nämä tarvikkeet?

Tuulispäähän on valmistumassa uusi sairas- ja karanteenitila. Tilasta puuttuvat enää vain karsinaelementit, joiden asentamisen jälkeen potilaat ja karanteenia tarvitsevat uudet asukkaat voidaan hoitaa siellä tilavassa ja rauhallisessa ympäristössä.

Joskus kuitenkin eläin on kuljetettava muualle hoitoon, mahdollisesti hyvin kiireellisesti. Tällöin on ensiarvoisen tärkeää, että Tuulispäällä on oma eläinkuljetusvaunun vetämiseen soveltuva auto, jonka avulla kuljetus onnistuu mihin vuorokauden aikaan tahansa. Kuljetusten turvallisuuden lisäämiseksi olisi kuljetusvaunussa hyvä olla turvakamera.

Osa aitaustemme puuporteista ovat tulleet tiensä päähän. Toiveenamme olisi uusia kertaheitolla kaikki vanhimmat portit kovaa käyttöä kestäviin metalliportteihin. Lisäksi tarvitsemme lujatekoisia aitaelementtejä hevospihaton jakamiseen, sillä eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi haluamme mahdollistaa pihaton käytön jokaiselle, myös lauman alempiarvoisille hevosille.

Tuulispää on saamassa lahjoituksena pari leikkimökkiä, jotka tulevat eläinten käyttöön. Saimme ostettua alkuvuodesta traktorin, peräkärryn ja paalipihdit lahjoitusvaroin (jättisuuri kiitos jokaiselle lahjoittajalle!). Jotta saisimme hyödynnettyä traktorin käyttöapua vielä tehokkaammin, tarvitsisimme trukkipiikit. Niiden avulla leikkimökkien ja muiden suurempien rakennelmien kuten heinäkatosten siirtely onnistuu helposti. Trukkipiikeillä pystymme purkamaan myös paremmin tarvikekuormia. Lisäksi säästämme tulevaisuudessa kustannuksia, sillä voimme ostaa suurempia eriä rehuja tai kuivikkeita, koska meillä on välineet niiden siirtämiseen.

Possulan asukkaat ovat tyytyväisiä elämäänsä, mutta me haluaisimme tarjota heille vielä parempaa. Possulan lattia pölyää ja lattian maalaus toisi ongelmaan ratkaisun.

Jotta kanat, hanhet ja marsut voisivat nauttia elämästään yhä enemmän, niille olisi hyvä rakentaa virikkeelliset ulkotarhat. Ostoslistallamme on tällä hetkellä erilaisia rakennustarvikkeita valokatteesta puutavaraan.

Kiitos, että autat eläimiä!


Rahankeräysluvan tiedot:
Luvan saaja: Eläinsuojeluyhdistys Tuulispää ry
Lupa myönnetty: 7.9.2017
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: RA/2017/855
Toimeenpanoaika ja -alue: Lupa on voimassa 30.9.2017 – 29.9.2019 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.


Kerätty summa tällä hetkellä: 17 795,27 €
89%


Tämä on unelmamme!


LAIDUNKERÄYS 2016–2017


Tuulispään yksi merkittävimpiä tulevaisuuden tavoitteita on ostaa lisää laidunmaata. Uusi laidunmaa tarjoaisi enemmän tilaa niin uusille kuin vanhoille vakituisille asukkaille. Lisäksi sen avulla pystyisimme laajentamaan toimintaamme ja auttamaan yhä useampaa hätää kärsivää eläintä akuuteissa tilanteissa. Osa näistä kiireellisistä tapauksista jäisi tilojen puitteissa Tuulispäähän asumaan, osa sijoitettaisiin eteenpäin vastuullisiin loppuelämän koteihin.

Laidunkeräys on lähtenyt hienosti käyntiin ja 7.12.2016 teimme kauppakirjat 5 hehtaarin lohkosta, jonka hinta oli 45 000 €. Uuden laitumen ansiosta pystyimme vastaanottamaan uudet asukkaat, vasikat Jekun ja Lennun sekä lampaat Doriksen, Unnan ja Runon. Keräys jatkuu, ja jokainen lahjoitus on askel lähemmäksi seuraavan maa-alueen ostoa.

Otamme huomioon niin pelto- kuin metsämaan sekä maiden vuokrausmahdollisuuden. Tässä esimerkkejä maan hinnasta Varsinais-Suomessa:
1 ha peltoa = n. 8 000–18 000 €
1 ha metsämaata = n. 5 000 €
eli esimerkiksi 20 €:lla saa noin 11–25 m2 peltoa tai noin 40 m2 metsämaata.

Voit lahjoittaa laidunkeräykseemme seuraavilla tiedoilla:

Saaja: Eläinsuojeluyhdistys Tuulispää
Tilinumero: FI0954340820109143
Viitenumero: 10207

Tuulispää kiittää lahjoituksestasi! Pienistä puroista kasvaa iso virta, joten kaikki lahjoitukset ovat meille tärkeitä.


Rahankeräysluvan tiedot:
Luvan saaja: Eläinsuojeluyhdistys Tuulispää ry
Lupa myönnetty: 7.9.2017
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: RA/2017/855
Toimeenpanoaika ja -alue: Lupa on voimassa 30.9.2017 – 29.9.2019 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerätty summa tällä hetkellä: 60 298, 90 €
60%

 

Top